Foreningens historie

Der var engang.... sådan starter alle gode historier. Her kan du læse lidt om Dalby Tureby husflidforenings historie.

Foreningen blev dannet i 1896, og havde sin første aktive periode indtil 1909. Herefter lå den i dvale frem til 1936 og har været aktiv siden. 


Foreningen blev oprindeligt oprettet på initiativ af en lærer og lærerinde på Druestrup Friskole. 

Kapitalen til at starte skolen fik man ved at gå fra dør til dør i sognet for at hverve medlemmer som betalte mellem 25 øre og 1 krone for medlemskabet. Der blev indmeldt 187 medlemmer.

Det var jo ikke den store kapital, men kravene var heller ikke så store. Man startede i lejede lokaler og med en høvlebænk.
Aktiviteterne var primært kurvemager-, pap- og Børstenbinderarbejder, men der er også lavet finere finerarbejde mv.

Efter nogle år, blev der skaffet kapital til flere høvlebænke og værktøj.

I 1909 mistede man så lærerkraften, og det var ikke muligt at finde en anden. Bestyrelsen besluttede derfor at stoppe aktiviteterne midlertidigt, og alle materialer blev opmagasinerede, og siden lånt ud til Lille Linde og Gevnø Husflidforening, med forbehold for at de skulle leveres tilbage, når foreningen startede op igen.

I tiden herefter blev der i flere år snakket om at starte op igen, men hvor fik man lige lærer... 

Det blev lidt lettere med aftenskoleloven i 1935, hvor det blev muligt at ansætte og betale en lærer.

Så den 23.november 1935 blev foreningen genoplivet, og det lykkedes at hverve 226 medlemmer. Det lånte udstyr blev solgt til de foreninger der havde lånt, sognerådet ydede et engangsbeløb, og der blev ydet donationer fra lokale. Med en startkapital på 1.000kr, blev der holdt stiftende generalforsamling den 4.januar 1936.

Der blev indkøbt nye høvlebænke og værktøj, og skolen startede den 25. Januar samme år. Der startede 50 drenge og 57 voksne. 

Som nævnt har foreningen været aktiv siden da.

Billedet viser foreningen første formand Gdr. Lars Pedersen, Druestrup. En årrække også bestyrelsesmedlem i Amtskredsen

 

 

KONTAKT


Dalby-Tureby Husflidsforening
Dalgårdsvej 3
Kongsted
4683 Rønnede

Telefon: 21 76 43 47

Mail: dalby-tureby@husflid.dk


Medlem af Fora